Ši pirkimo – pardavimo sutartis elektroninėje parduotuvėje graziosgeles.lt (toliau – elektroninė parduotuvė), nustato pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

Sutarties sudarymas

Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai pardavėjas pirkėjui išsiunčia el. laišką apie užsakymo priėmimą. Šios sutarties sąlygos laikoma neatsiejama sutarties dalimi.

Pirkėjo teisės, įsipareigojimai bei atsakomybė

 • Pirkėjas turi nedelsiant tikrinti gaunamas prekes, o apie pastebėtus trūkumus turi nedelsiant pranešti pardavėjui.
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti iš pardavėjo tik tas prekes ar jų dalį, kuri yra nekokybiška ar neatitinka pirkėjo užsakymo.
 • Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, tikslumą ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.
 • Pirkėjas aiškiai supranta, kad gėlės yra sezoniniai augalai, todėl gali skirtis priklausomai nuo sezono ir sukomponuotos puokštės gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotų interneto svetainėje graziosgeles.lt

Pardavėjo teisės, įsipareigojimai bei atsakomybė

 • Pardavėjas turi teisę be išankstinių perspėjimų ir bet kuriuo metu keisti parduodamų prekių kainas.
 • Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos. Jos priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo bei yra apskaičiuojamos užsakymo metu bei pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.
 • Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui kokybiškas prekes.
 • Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.
 • Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių.
 • Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė pirkėjas, kaina.
 • Pardavėjas užsakymus pradeda apdoroti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą.

Prekių grąžinimas

 • Jei gėlių / dovanų gavėjas nesutinka priimti užsakymo, tai pirkėjui nėra gražinami pinigai.
 • Jei gėlių / dovanų gavėjas nėra randamas dėl pirkėjo klaidingai ar nepilnai pateiktų duomenų apie dovanų gavėją, tuomet pinigai už užsakymą pirkėjui nėra gražinami.
 • Jei dėl graziosgeles.lt kaltės prekės pristatomos nekokybiškos ar nepilnas užsakymas, o pirkėjas pareiškia pretenziją ne vėliau, kaip per dvi valandas nuo užsakymo įvykdymo,  tuomet prekės bus pakeičiamos arba gražinami pinigai už užsakymą.